MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

MTBers zetten plan parcours Zuidhorn door

  • vrijdag 26 juli 2019

Stichting mountainbikebaan in Zuidhorn dient na de zomer bij de gemeente een aanvraag in voor een omgevingsvergunning voor aanleg van een baan door het Joh Smit en het aangrenzende waterpark.

 

Volgens stichtingsvoorzitter Jan Wildeboer krijgt de baan een lengte van vijf kilometer. Hij spreekt over de uitvoering van fase 1 van het plan. De bedoeling is op termijn fase 2 aan te leggen, richting het terrein bij de waterzuivering (vlakbij het voormalige zwembad Waterborgh).

Voor de aanpak van fase 2 is herziening van het bestemmingsplan ter plekke nodig. Zo'n procedure vergt al gauw een half jaar. Zo lang willen we niet wachten'', zegt hij.

 

 

MTBers zetten plan parcours Zuidhorn door

 

Aangepast plan
Volgens Wildeboer is inmiddels overeenstemming bereikt met nagenoeg alle belanghebbenden. Op verzoek van onder meer de eigenaar van de Schotse Hooglanders die grazen in het Joh Smit Park en de hockeyclub, is de mtb-route op een aantal onderdelen aangepast.

Daarmee voldoet het plan in de ogen van de initiatiefnemers aan alle voorwaarden die de gemeenteraad van Zuidhorn vorig jaar mei stelde, toen in principe 'ja' werd gezegd tegen het plan.

 

De stichting had volgens Wildeboer ook graag om de tafel gewild met bezwaarde omwonenden. Daartoe werd stichting Behoud onze Parken oktober vorig jaar uitgenodigd voor een gesprek. Maar de omwonenden weigerden op die uitnodiging in te gaan.

 

Uitnodiging afgeslagen
Behoud onze Parken wilde niet om de tafel met de initiatiefnemers omdat zij eerder dit jaar alle alternatieve locaties die de bezwaarde omwonenden inbrachten voor de mtb-baan, in het bijzijn van de toenmalige bemiddelaar Meindert Schollema, niet wilden aanhoren.

Woordvoerder Hans van der Zwaag van Behoud onze Parken heeft grote kritiek op het principebesluit van de Zuidhorner gemeenteraad van mei vorig jaar om in te stemmen met de mtb-baan: ,,Mountainbikers kruisen straks op 21 plekken bestaande paden in het park. Deze veiligheidsrisico's voor wandelaars en fietsers in het park zijn onvoldoende onderzocht. En naar alternatieven is niet gekeken.''

De tegenstanders sturen volgende week een brief naar college van B en W en gemeenteraad van Westerkwartier met het verzoek om het raadsbesluit van de voormalige gemeente Zuidhorn in heroverweging te nemen.

 

'Intensiever gebruik'
Het stoort de bezwaarde buurtbewoners dat het aanlegplan in tweeën is geknipt. Van der Zwaag: ,,Fase 1 voert door het kwetsbaarste gebied met de grootste veiligheidsrisico's. Een kortere baan leidt automatisch tot intensiever gebruik.'' Volgens de tegenstanders is het plan in strijd met wettelijke richtlijnen: ,,Voorschriften schrijven voor dat je op 25 meter van Schotse Hooglanders moet blijven. In dit plan passeren mountainbikers de dieren op twee meter.''

 

Naar de rechter
Als de gemeente Westerkwartier afziet van heroverweging en de initiatiefnemers de plannen doorzetten, stapt Behoud onze Parken naar de rechter. ,,Op dit moment treffen wij voorbereidingen voor deze juridische procedure.''

Alternatieven 'onhaalbaar'
In reactie laat Wildeboer namens de initiatiefnemers weten dat alle ingebrachte alternatieven vorig jaar door bemiddelaar Schollema als onhaalbaar van de hand zijn gewezen.

Bron: Dagblad van het Noorden

3 nieuwe routes op Noord-Beveland

  • donderdag 25 juli 2019

Op 19 juli jongstleden zijn 3 nieuwe routes geopend op Noord-Beveland.

Hiermee is de oude route komen te vervallen.

 

3 nieuwe routes op Noord-Beveland

 

De route Oost heeft een lengte van 21 kilometer, de route Midden een lengte van 37 kilometer en de route West een lengte van 24 kilometer. Ook zijn er combinaties van de routes te maken.


Je kunt de routes nu bekijken en beoordelen op www.mtbroutes.nl

2 keer een Nieuwe Video-Vlog

  • donderdag 25 juli 2019

Tijdens onze vakantie heeft André (MTB_Challenge) twee video-vlogs gemaakt voor zijn 'uitdaging' om alle Nederlandse MTBroutes te rijden, te beoordelen en .... vast te leggen. Deze keer waren het de Limburgse routes van Margraten en Sint-Geertruid.

 

2 keer een  Nieuwe Video-Vlog

 

Bekijk de volledige beschrijving van de route én de video:
MTBroute Margraten
MTBroute Sint-Geertruid

 

Dat naast de bodycam en gewone camere is het niet meer dan van zelfsprekend dat de drone ook is gebruikt. Maar ook aan de montage is weer veel aandacht besteed. Veel kijkplezier en vind je het resultaat geweldig, geef dan een "duimpje" op het YouTube-kanaal als waardering.

 

 

 

 

Bekijk de videos op YouTube:
MTBroute Margraten
MTBroute Sint-Geertruid

 

#MTBroutesNL #MTB #TOP10 #Mountainbike #Mountainbiker #instamtb
#MTB_Challenge #TrailVideo