MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Route bouwen

In Nederland zijn op dit moment ruim 200 bewegwijzerde mountainbikeroutes.

De routes zijn zeer uiteenlopend van aard: van attractief, goed onderhouden en voldoende lengte (aantal km’s) tot saaie, korte en slecht onderhouden trails die nauwelijks als mountainbikeroute aangemerkt kunnen worden. De aanleg van nieuwe routes of het verbeteren van bestaande routes vraagt daarom de nodige zorg en aandacht.

 

 

Draagvlak

Voordat je een route aanlegt, heb je draagvlak nodig onder (potentiële) gebruikers (mountainbikers) en de betrokken terreinbeheerders. Draagvlak bij beide partijen is essentieel om een route tot een succes te maken. Een belangrijke vraag is wat het doel van de route is. Is het de wens van de beheerders om de mountainbikesport beter te reguleren? Heeft de route een toeristisch doel of heeft de mountainbiker zelf behoefte aan een route omdat er nauwelijks mogelijkheden zijn in het regio?

 

Toegankelijkheid

De volgende stap is je afvragen wat de aanleg van een route betekent voor de toegankelijkheid van het omringende gebied. Een route is misschien niet altijd wenselijk wanneer dit betekent dat alle overige paden buiten de route daarmee verboden gebied worden. Om niet te hoge verwachtingen te creëren bij beheerders zul je een realistisch beeld moeten schetsen van het zoneringeffect van een route. Hoewel het in Nederland niet wetenschappelijk bewezen is, lijken mountainbikeroutes vooral bij te dragen aan de regulering van niet-lokale mountainbikers. 

 

Dat wil zeggen, mountainbikers die het gebied niet goed kennen zullen meer op de route blijven dan lokale mountainbikers die de omgeving wel goed kennen. Het is dan ook raadzaam om met de lokale beheerder en lokale bikers te communiceren waar wel en waar absoluut niet gemountainbiked mag worden (stiltegebieden, gebieden met kwetsbare natuur etc.). Voordat er begonnen wordt met het ontwerp en aanleg van de route is het dus belangrijk het over dergelijke randvoorwaarden eens te worden.

 

Natuurlijk moet je ook nadenken over duurzaamheid van de route en of de route voldoende uitdaging bevat.
Kortom het aanleggen van een route vraagt om een goed overdacht en doordacht plan. 

 

Meer informatie en tips over de aanleg van een nieuwe MTBroute vind je op: www.ntfu.nl