MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Privacy en Cookieverklaring MTBroutesNL

Wij respecteren uw privacy als bezoeker van onze website en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van uw persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
MTBroutesNL is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. MTBroutesNL is gevestigd in Hardenberg. MTBroutesNL heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is te bereiken op het e-mailadres: privacy@mtbroutes.nl

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens met ons te delen als u een reactieformulier invult om een MTBroute te beoordelen, zich registreert voor “Mijn MTBroutes”, inschrijft voor een Nieuwsbrief of wanneer u contact met ons opneemt. Wij verzamelen, afhankelijk van het soort aanmelding, de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam;
 • IP-adres;
 • e-mailadres;
 • wachtwoord (door uzelf aangemaakt t.b.v. “Mijn MTBroutes”)
 • de door u ingevulde reactie(review) en beoordeling(sterren); 

Waarom en hoe gebruiken (verwerken) wij uw persoonsgegevens?

 • Om een door u ingevulde beoordeling van een MTBroute te publiceren op onze website. Daarbij wordt alleen uw naam en reactie getoond. Uw e-mailadres en IP-adres worden niet gepubliceerd.
 • Voor de juiste werking van "Mijn MTBroutes" indien u wenst in te loggen en bij het verwerken van uw gegevens.
 • Voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden Wij gebruiken gegevens over hoe onze website wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de voorkeuren van gebruikers om daarmee onze dienstverlening te verbeteren.
 • Klikgedrag en bezoekgegevens Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, uw eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij anonimiseren deze gegevens zo veel mogelijk. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. 

Wij delen uw gegevens met:

 • Onze dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld voor het beheer en onderhoud van onze website.
 • Andere derden voor zover dit noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan een verzoek van de overheid, een gerechtelijk bevel of het toepasselijk recht en (ii) misbruik, fraude of inbreuken op onze Gebruiksvoorwaarden te voorkomen. 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 • Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor we deze verzamelen tenzij de wetgeving ons anders verplicht.
 • De door u opgegeven inloggegevens voor “Mijn MTBroutes” blijven bewaard zolang u geregistreerd bent. Indien u zelf het gebruik van “Mijn MTBroutes” beëindigt worden automatisch alle gegevens gewist.

Beveiliging

 • Wij hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U heeft recht om MTBroutesNL te vragen:

 • inzage te geven of, en welke persoonsgegevens MTBroutesNL van u verwerkt en wie toegang heeft gehad tot uw gegevens;
 • uw persoonsgegevens te wijzigen indien deze incompleet of onjuist zijn, in geval van gegevens voor het gebruik van “Mijn MTBroutes” kunt u die zelf aanpassen;
 • uw persoonsgegevens te wissen of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • uw persoonsgegevens in een overzicht te vertrekken aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst of rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie (dataportabiliteit).

Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. U heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Verzoek indienen bij MTBroutesNL
Als u een verzoek wilt indienen of wanneer u vragen heeft kunt u ons een email sturen op privacy@mtbroutes.nl
MTBroutesNL streeft ernaar verzoeken binnen de wettelijke termijn af te handelen.

 

Cookie uitleg
Cookies zijn kleine bestanden met informatie over websitebezoek en/of persoonlijke gegevens. Er zijn grofweg twee soorten cookies te onderscheiden. Cookies die bezoekersvoorkeuren zoals taalinstellingen, items in een winkelmandje of logingegevens bevatten en cookies die uw surfgedrag bijhouden en gebruikt worden voor het opstellen van gebruikersprofielen.
In Nederland moeten sinds het ingaan van de nieuwe Telecommunicatiewet bezoekers geïnformeerd worden wanneer een website cookies wil plaatsen die bijvoorbeeld surfgedrag bijhouden. Deze mogen alleen geplaatst worden wanneer de bezoeker hier toestemming voor geeft. Voor het plaatsen van cookies die noodzakelijk zijn om een dienst te laten functioneren (zoals de bestanden die bijhouden of u als gebruiker bent ingelogd of wat u in uw virtuele winkelmandje geplaatst heeft) hoeft een website geen toestemming te vragen.

 

Hoe werkt het
Als een bezoeker op de site binnenkomt, ongeacht op welke pagina, én het is het eerste bezoek van deze gebruiker, dan dient deze gebruiker toestemming te geven voor het plaatsen van cookies via de balk onderin de website. Nadat u een keuze heeft gemaakt kunt u te allen tijde uw keuze wijzigen door op het cookie icoontje - aan de linkerzijde van de website - te klikken. De balk zal dan weer verschijnen en kunt u opnieuw uw keuze maken.
Er wordt onderscheid gemaakt in verschillende categorieën cookies. Twee van de meest voorkomende type cookies die tegenwoordig gebruikt worden zijn cookies voor Social Media en cookies voor Analytics.

 

Google Analytics
MTBroutesNL maakt gebruik van Google Analytics om statistieken te verzamelen. Google Analytics is een dienst van Google. Google verwerkt de gegevens die middels Analytics worden verzameld overeenkomstig het algemene privacybeleid van Google, dat hier is na te lezen. MTBroutes.nl heeft Google Analytics ingesteld conform de door het College Bescherming Persoonsgegevens uitgegeven Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics.

 

Diversen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.