MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Tijdelijke omleiding MTBroute Holten

  • dinsdag 31 maart 2020

Vanaf deze week wordt een deel van de blauwe MTB-route Holten nabij de singletrack langs het Hazenpad en de Grensweg in Holten afgesloten. Dit is nodig om de zandhagedis te beschermen, die daar veel voorkomt. De route wordt omgeleid via de Plaggenweg en de Haarlerweg. Ter plaatse wordt de omleiding aangegeven met de bekende blauwe MTB-route bordjes. De omleiding duurt tot ten minste 1 oktober a.s.

 

Tijdelijke omleiding MTBroute Holten

 

Maatregelen voor MTB’er en zandhagedis
De single-tracks van MTB-routes (de smalle paadjes van de route) zijn op sommige plekken rul, vanwege de regelmatige betreding van fietsers en de invloed van de zon op die delen van de route. Juist op die plekken willen zandhagedissen zich opwarmen of zetten ze hun eitjes af. Deze activiteiten vinden met name in de periode van eind maart t/m eind oktober plaats.

 

Op de heide van de Sallandse Heuvelrug zijn daarom extra zandplekken gemaakt. Daarmee is het leefgebied uitgebreid. Niet alleen voor de zandhagedis maar ook veel insecten genieten hier van. Door de extra zandplekken hopen we dat er minder zandhagedissen de MTB-routes opzoeken en er minder overreden worden.

 

Kaartje met omleidingsroute. Oranje lijn is de tijdelijke afgesloten singletrack. De paarse lijn is de omleidingsroute.

 

De zandhagedis is een soort die bescherming nodig heeft. Hij staat op de Rode Lijst van reptielen en in een aantal wetten is de soort ook benoemd als beschermde soort. De Sallandse Heuvelrug is één van de kerngebieden van de zandhagedis in Nederland. Dat is ook niet zo gek, omdat de soort vooral voorkomt op de hogere zandgronden. Goed herkenbaar op het onderstaande kaartje zijn de Veluwe, de Utrechtse èn de Sallandse Heuvelrug.

 

Er zijn de laatste jaren veel meldingen van bezoekers en inventarisatie-vrijwilligers geweest over doodgereden reptielen op delen van de MTB-route. Naar aanleiding hiervan zijn wij als terrein beherende organisaties in het voorjaar en de zomer van 2019 ook zelf onderzoek gaan doen op de MTB-routes, maar ook op wandelpaden, fietspaden en verharde wegen. Het onderzoek bevestigt de meldingen. Vooral op de singletrack langs het Hazenpad en de Grensweg bij Holten worden relatief veel zandhagedissen onbewust dood gereden.

 

Onderzoek naar alternatieven
Een definitieve afsluiting van dit deel van de blauwe MTB-route en het uitwerken van alternatieve routes is uitvoerig besproken met het Routenetwerk Twente, de Wielerverenigingen in Holten en Haarle en andere belanghebbende partijen. Echter, de alternatieve routes stuiten eveneens op bezwaren. Onze collega’s van Natuurmonumenten hebben op een deel van de route op de Sprengenberg onderzoek gedaan om de singeltracks te bekleden met grind of schelpengruis om daarmee de route onaantrekkelijk te maken voor de reptielen. Helaas zonder het gewenste resultaat.

 

Een definitieve afsluiting van een deel van de route is wat Staatsbosbeheer betreft niet wenselijk. Het meest logische alternatief is het tijdelijk afsluiten van een deel van de route en de instelling van een tijdelijke omleiding, oftewel een zomerroute. We kennen MTB’ers ook als liefhebber van de natuur en dat ze genieten van de natuur waarin ze hun sport beleven. We gaan er vanuit dat de tijdelijke omleiding op sportieve wijze gerespecteerd wordt en dat iedereen zich aan deze tijdelijke zomerroute zal houden.

 

Bron: Staatsbosbekeer