MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Ontwikkeling MTBroute Heerenveen - #2

  • woensdag 2 augustus 2023

Daan Van Kampen is in opdracht van Antea Group Nederland de afgelopen 4 maanden druk geweest met de MTB route Heerenveen. In deze reeks nemen we iedereen mee in zijn onderzoek en delen daar waar mogelijk zijn stappen en resultaten. Allereerst het proces in chronologische volgorde.

 

“Ruim 5 jaar wordt er binnen de Gemeente Heerenveen gesproken over de wens om een route voor mountainbikers aan te wijzen. In 2020 heeft de gemeente Heerenveen op basis van het Koersdocument Fietsplan haar ambitie rondom fietsen in de gemeente tot en met 2030 uitgedrukt in zilver “met een gouden rand”. Daan: “Onderdeel binnen deze ambities is het aanwijzen van een mountainbikeroute. In het koersdocument acht de gemeente het Oranjewoud geschikt om een de route aan te wijzen”.

Ontwikkeling MTBroute Heerenveen - #2

“Verschillende ideeën zijn geopperd, locaties verkend en er is nagedacht over hoe te komen tot het aanwijzen van een route. De boswachters van Staatsbosbeheer hebben meegetekend. De Toerfietsclub Heerenveen is benaderd om haar wensen en ideeën in te brengen en ook is informatie opgehaald bij de MTBstichtingD7B, die in Beetsterzwaag de route heeft aangelegd”. “Maar er miste een eigenaar van het proces. Iemand die voor langere tijd de boel aanjaagt en bewaakt”, zo concludeert Daan. De verjaardag van Antea Group bracht naast het cadeau, een MTB route voor Heerenveen en omgeving, ook het gewenste eigenaarschap.


Tot aan de motie van de gemeenteraad is samen met de gemeente, Staatsbosbeheer, Toerfietsclub Heerenveen en de MTB stichting Heerenveen gestructureerd informatie verzameld. “Staasbosbeheer heeft een drietal plekken op hun grondgebied aangewezen waar de route mag komen. Samen met de gemeente zijn de grondeigenaren in beeld gebracht. Met de juridische afdeling is vastgesteld dat de MTB route past binnen het bestemmingsplan en via gesprekken met omwonenden is duidelijk geworden waar de route vooral ook niet langs zou moeten komen”.


“Allemaal zorgvuldige en doordachte stappen”, aldus Daan. “Wat mij opviel is de MTB Drive Thru in 2022. Dat is in Nederland nog niet eerder gedaan. Ruim 100 liefhebbers hebben op die dag getekend aan de mogelijke route. Bovendien is gevraagd wat ze zelf uit het MTB-en halen als ze de route gaan gebruiken”. Die aanpak komt overeen met adviezen over het voorbereiden van een MTB-route vanuit de IMBA.


“Want als je kijkt naar het potentieel aan MTB-ers in de directe omgeving - deze wordt ingeschat op 300 tot 500 liefhebbers - dan is het reguleren van deze doelgroep op een eigen track de enige oplossing om hen te scheiden van overige recreanten”, aldus Daan.
“En weet je wat mij opvalt? Tuurlijk, de mountainbikers zijn op zoek naar specifieke en uitdagende onderdelen, maar zien bij voorkeur bestaande (natuurlijke) elementen geïntegreerd en versterkt worden”. Iedereen die MTBroute Milheeze en de winnaar van de MTB Experience 2022 kent verbaast zich niet over Daans laatste woorden: “Ook in Heerenveen is ruimte voor een plek met Technische Trail Features (TFF). Als je dat slim clustert en integreert in de route, dan bedien je jouw mountainbikers optimaal”.

 

Bron: Facebook Stichting MTB Heerenveen