MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Mountainbikeroutes Holtingerveld op drie punten aangepast

  • woensdag 15 maart 2023

MTB vereniging Havelte e.o. en Natuurmonumenten hebben onlangs in goed overleg de oranje en groene route in het Holtingerveld herleid. De routes liepen op een paar plekken door een steeds kwetsbaar wordend natuurgebied. Met de wijzigingen is er een betere balans gekomen tussen de natuur, cultuurhistorie en beleving.

Mountainbikeroutes Holtingerveld op drie punten aangepast

Goed overleg
In 2022 hebben Natuurmonumenten en de MTB vereniging met elkaar de MTB-routes geëvalueerd. Daar kwam uit naar voren dat beide partijen tevreden zijn over het gebruik van de MTB-ers van het natuurgebied. Wel waren er een drietal routedelen waar zeldzame dieren, kwetsbare flora en een cultuurhistorisch waardevol landschap in de knel dreigden te komen. Deze routedelen zijn in goed overleg met het bestuur van de vereniging omgelegd en in het veld aangegeven.

 

Drie routedelen
De routewijzigingen betreffen drie gebieden in het Holtingerveld. Het betreft de route bij ‘Weg achter de Es’, ‘de Meeuwenkolonie’ en de route door het ‘Oude eikenstrubben bosje’ nabij de grafheuvels.


Waardevolle veranderingen
In de omgeving Weg achter de Es voerde Natuurmonumenten natuurherstelmaatregelen uit. Geïsoleerde heideveldjes zijn weer met elkaar verbonden zo kunnen diersoorten als de zeldzame bruine vuurvlinder en de adder migreren. Dit is goed voor een gezonde populatie. Nu gaan er Schotse Hooglanders grazen. Deze runderen houden hier om de heide en het bos open. Om de dieren in het gebied te houden is er een raster geplaatst.


Amfibieën en reptielen gered
Bij de Meeuwenkolonie en het Armveen trekken amfibieën en reptielen als ringslang en levendbarende hagedis heen en weer tussen de vennen en de nattere heidedelen. Deze dieren voelen de fietsbanden op de zandweg niet aankomen en kunnen dan ongewild overreden te worden. Het oude eikenstrubben bosje nabij de grafheuvels is cultuurhistorisch zeer waardevol. Hier groeien bijzondere kruiden met onder andere zevenster, witte klaverzuring en Lelietje-der-dalen. Met het verleggen van de route worden de cultuurhistorische en de bijzondere natuurwaarden veilig gesteld en blijven mountainbikers op de fiets genieten van het Holtingerveld.

Bron: Natuurmonumenten