MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Tips en Voorwaarden insturen Foto's/Video's

Tips voor insturen foto's en video's
We zijn zeer blij met de vele foto’s die we ontvangen. Onze passie, de Nederlandse (permanente) Mountaibikeroutes, zien we bij de vele inzenders vaak op een fraaie wijze terug.

 

Wel hanteren we graag enkele richtlijnen voor het insturen van foto’s. Lees daarvoor onderstaande tips.

 

Tips voor het insturen:

 • We willen graag foto’s van rijders op MTBroutes en van MTBroutes in het algemeen. Er moet dus vrij direct een koppeling met mountainbike(routes) zijn (foto’s die vooral flora en/of fauna laten zien, hebben vaak te weinig met MTBroutes te maken. Een vlinder ingezoomd op een bloem, als voorbeeld, is een schitterende foto maar dat vinden we geen foto die een MTBroute aangeeft).
 • Maak een specifieke selectie van je allermooiste beelden. Teveel overeenkomstige beelden zullen worden afgekeurd.
 • Maak geen gebruik van watermerken of copyright uitingen in de foto.
 • Maak gebruik van lokalisatie en tags om de foto's voor een ieder goed vindbaar te maken.
 • Let vooral op de compositie van de foto, de scherpte en de actualiteit van een MTBroute.
 • Formaat foto's: .jpeg | Formaat video's: .mp4 (maximal 60 seconden)
 • Bewerk de foto niet of niet teveel.
 • Stuur alleen beelden die op geen enkele manier kwetsend, aanstootgevend of onfatsoenlijk zijn. Het is aan MTBroutes om dit te bepalen.
 • Door het insturen van foto- of videomateriaal geef je automatisch toestemming aan MTBroutesNL voor het gratis gebruik van deze beelden.

Voorwaarden foto/video materiaal
Door gebruik te maken van de website en/of diensten van www.mtbroutes.nl gaat de gebruiker akkoord met de algemene voorwaarden foto/video materiaal van MTBroutesNL

 

 1. Gebruiker blijft auteursrechthebbende op het ingestuurde materiaal. De gebruiker verleent aan MTBroutesNL een onbeperkte wereldwijde niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaar maken en verveelvoudigen van de ingestuurde beelden, al dan niet in bewerkte vorm, middels welke media dan ook.
 2. MTBroutesNL accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die de gebruiker zal lijden als gevolg van (onrechtmatig) gebruik door derden van het door de gebruiker beschikbaar gestelde materiaal.
 3. Gebruiker stelt alleen materiaal beschikbaar waarvan de gebruiker zelf over alle benodigde rechten beschikt.
 4. Gebruiker verklaart zich ermee akkoord dat hij geen aanspraak maakt op enige vorm van (royalty)vergoeding.
 5. MTBroutesNL is niet verplicht om materiaal te accepteren, openbaar te maken of uit te zenden.
 6. MTBroutesNL zal zich inspannen bij het openbaar maken en verveelvoudigen van het materiaal de naam van de gebruiker te vermelden. Indien dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is zal de gebruiker hiertegen geen bezwaar maken.

 

MTBroutesNL zal vertrouwelijk omgaan met de persoonlijke gegevens welke zij verkrijgt van de gebruiker. MTBroutesNL behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren daarom deze algemene voorwaarden foto/video materiaal regelmatig te bekijken.

 

Stuur je materiaal op naar: redactie@mtbroutes.nl