MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Wijziging omgevings vergunning MTBroute Schoorl

  • vrijdag 14 augustus 2020

Vanaf deze week ligt een voorgenomen besluit ter inzage van de gemeente Bergen om een omgevingsvergunning te verlenen voor de verlegging van de mountainbike-route in de Schoorlse Duinen. Dat staat vrijdag tussen de officiële mededelingen in de Gemeentekrant van Bergen.

Wijziging omgevings vergunning MTBroute Schoorl

Staatsbosbeheer, beheerder van de Schoorlse Duinen, wil de mountainbikeroute deels opheffen en op een andere locatie opnieuw aanleggen. Daarmee willen de staatsboswachters kwetsbare gebieden na de grote natuurbranden beschermen. Een westelijk deel van de route zal daarom verdwijnen.

 

De voornemens zijn de afgelopen acht jaar met vele belanghebbenden besproken. Er werden zelfs twee officiële inspraakmomenten georganiseerd. Dat had alles te maken met het feit dat het MTB-parcours door het Natura2000-gebied van de Schoorlse Duinen de afgelopen jaren herhaaldelijk ter discussie is gesteld door tegenstanders. Die waren te vinden onder natuurorganisaties en omwonenden. Mountainbikers kregen zelfs te maken met sabotage op de route. Het vergunningentraject voor het MTB-parcours werd bestreden tot aan de Raad van State. Inmiddels ligt er een belangrijke vergunning die nodig is volgens de Wet Natuurbescherming van de provincie Noord-Holland. Die heeft de toets der kritiek al doorstaan. Bij de omgevingsvergunning gaat de gemeente niet over een nacht ijs. Allerlei belanghebbenden zijn betrokken bij het traject en met elkaar om tafel gezet.

 

Wie het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning wil inzien, moet zich naar het gemeentehuis van Bergen begeven. Ondertussen kan iedereen een zienswijze indienen. Het college van burgemeester en wethouders neemt daarna een definitief besluit op de aanvraag.

 

Bron: Duinstreekcentraal

Foto: Erik Boschman / MTB NoordWest