MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Weer uitstel MTBroute Vlieland

  • woensdag 13 maart 2019

De route was in 2016 al ongeveer bekend, maar toch gaat Vlieland opnieuw praten over de aan te leggen mountainbikeroute.

Sinds vorige week staan er in het bos rondom het dorp paaltjes die de voorgenomen mountainbikeroute (MTB) markeren. De definitieve aanleg wordt echter voorlopig uitgesteld, laat de gemeente Vlieland weten. Er zijn nog te veel vragen over het project, zo blijkt.

De MTB route is een initiatief van het Toeristisch Platform Vlieland, die ook de aanleg voorbereidt. Met de realisatie gaat een oude wens van de gemeente in vervulling. Al in 2014 is een mountainbikeroute opgenomen in het toeristisch beleid van de gemeente.

Eind 2016 werd de planvorming serieuzer. Er werd een inloopmiddag georganiseerd en de route was ingetekend.

Vragen
Nu de markeringspaaltjes zijn geplaatst, rijzen er toch weer vragen. Reden voor de gemeente om binnenkort opnieuw een inloopbijeenkomst te organiseren.

Ook zal nog eens goed naar de route worden gekeken, omdat deze deels over ruiterpaden loopt. Dat wil de gemeente voorkomen.

De recreatieve route wordt niet commercieel geëxploiteerd. Een nog op te richten vereniging wordt verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

Bron: Leeuwarder Courant

Weer uitstel MTBroute Vlieland