MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Vergunning verleend MTBroute Zuidhorn

  • woensdag 8 januari 2020

Mountainbike
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier heeft op basis van wettelijke voorschriften besloten de omgevingsvergunning voor een mountainbikeparcours (MTB-parcours) in Zuidhorn te verlenen. De initiatiefnemers willen de route aanleggen door het Johan Smitpark en het Waterpark.

 

Vergunning verleend MTBroute Zuidhorn

 

Gebonden beschikking
Voor de aanleg van het parcours is een omgevingsvergunning vereist. De aanvraag om het eerste gedeelte van het parcours te realiseren is getoetst aan de wettelijke toetsingskaders uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Deze toetsingskaders zijn bindend van aard. Bij de aanvraag voor de aanleg van het MTB-parcours zijn geen strijdigheden met de toetsingskaders gevonden, waardoor de gevraagde omgevingsvergunning moet worden verleend. Er is sprake van een zogenaamde gebonden beschikking. Het bevoegd gezag, in dit geval het college, heeft hierin geen beleidsvrijheid. Tegen de verleende omgevingsvergunning kan bezwaar worden ingediend.

 

Inwonersinitiatief
In 2016 is de gemeenteraad van de voormalig gemeente Zuidhorn benaderd met een inwonersinitiatief voor de aanleg van het parcours. Gaandeweg het proces bleek dat het inwonersinitiatief zowel voor- als tegenstanders kent. Naar aanleiding van de ontstane weerstand heeft de gemeenteraad van Zuidhorn een hoorzitting gehouden. Ook hebben er onder leiding van een onafhankelijk begeleider gesprekken plaatsgevonden tussen voor- en tegenstanders. Deze gesprekken hebben niet geleid tot een breed gedragen oplossing.

 

Besluit gemeenteraad Zuidhorn
De gemeenteraad van de voormalig gemeente Zuidhorn heeft in mei 2018 besloten het college op te dragen de ontwikkeling van een MTB-parcours in het Johan Smitpark en het Waterpark zorgvuldig ter hand te nemen. Ook is een subsidie van € 26.146 ter beschikking gesteld aan de initiatiefnemers, onder voorbehoud van het met goed gevolg doorlopen van de vereiste procedures.

 

Bron: Welkom in Zuidhorn