MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Team MTB Noordwest blij met uitspraak

  • zondag 22 maart 2020

Mountainbikegroep Team MTB Noordwest is blij met de uitspraak van de Raad van State om niet meer te tornen aan het zuidelijke mountainbike parkoers bij Schoorl. ,,De legaliteit van de huidige route staat nu niet meer ter discussie’’, stelt de groep in een mailbericht aan de mountainbikers.

 

Bezwaarmaker Stichting Natuurbelang Amsterdamse Waterleidingduinen was van mening dat een vergunning nodig was voor het mountainbikeparkoers. De provincie, Staatsbosbeheer en MTB Noordwest stelden echter dat voor de huidige route destijds geen vergunning nodig was omdat de route niet is aangelegd, maar ontstaan door gebruikmaking van bestaande paden. ,,Dit gebruik is in 1996 gereguleerd door het toewijzen van paden voor terreinfietsers, die al aanwezig waren in het gebied.’’

 

Team MTB Noordwest blij met uitspraak

 

Team MTB Noordwest wijst erop dat er nog twee procedures lopen. Om te beginnen moet de rechter oordelen over de sabotage aan de nieuwe (noordelijke) route, die nog niet in gebruik is. Een drietal verdachten mag zich binnenkort verantwoorden voor de strafrechter. Al sinds 2016 hebben de mountainbikers last van vandalisme, vooral in de omgeving van Groet. Er worden gaten gegraven en boomstammen op het parcours gelegd. In augustus zijn verdachten aangehouden.

Het vandalisme is overigens niet gestopt. In januari constateerde Staatsbosbeheer dat er in de zuidelijke route gaten waren gegraven van een halve meter diep, die vervolgens waren gecamoufleerd. Tot ongelukken heeft het vandalisme volgens Erik Boschman van MTB Noordwest nooit geleid.

 

Bezwaren
De tweede procedure gaat om de aanlegvergunning voor de nieuwe route. ,,Deze procedure loopt voorspoedig en we verwachten dat een en ander binnenkort ter inzage zal liggen. Als we reëel zijn, dienen we er rekening mee te houden dat ook tegen deze vergunning bezwaren zullen worden geuit. We hopen dat het voorgaande traject en alle door ons gewonnen rechtszaken tot nieuwe inzichten leiden bij de bezwaarmakers.’’

De MTB-groep stelt dat het beter zou zijn om het geld en de moeite die nu besteed wordt ’aan dit soort oneindige trajecten’ gestopt wordt in natuurontwikkeling en initiatieven om er samen uit te komen. ,,Net zoals we dat gewoon waren voordat deze partijen van buiten ten tonele verschenen.’’

De nieuwe route is dus nog niet te berijden. ,,Hij is nog niet af, er moeten nog trajecten wijzigen en er ontbreekt nog een vergunning om de route aan te leggen. De reeds aanwezige stukken van de nieuwe route en de wandelpaden daaromheen blijven dus verboden om te fietsen en de gemeente zal dat handhaven.’’
Bron: Noord Hollands Dagblad