MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Routes voor MTBers in Emmen weer op peil

  • maandag 13 maart 2023

De Fiets Tour Club Emmen krijgt meer mogelijkheden om drie grote mountainbikeroutes in Emmen goed te onderhouden en uitdagender te maken. De gemeente Emmen en de provincie stellen daarvoor voor de komende drie jaar samen 30.000 euro beschikbaar.


De drie routes in Emmen liggen in het Valtherbos/Emmerdennen (20 kilometer), het Noordbargerbos (13 kilometer) en rond de Grote Rietplas (14 kilometer). De afgelopen jaren raakten de paden in verval. Het lukte de vrijwilligers van de Fiets Tour Club Emmen niet om de met paaltjes uitgezette routes adequaat te onderhouden. Het ontbrak aan mankracht, maar ook aan geld om voor specialistisch werk deskundigen met goed materiaal in te schakelen.

Routes voor MTBers in Emmen weer op peil

Het gevolg: paden raakten overwoekerd, verrotte paaltjes bleven staan en ook werd de ondergrond steeds zachter omdat blad en humus bleef liggen. ,,Kortom, zo kon het niet langer’’, zegt Gerry van der Land, secretaris van de Fiets Tour Club. Tot overmaat van ramp richtte de storm van februari vorig jaar ook nog grote schade aan in het Noordbargerbos. ,,Heel wat bomen vielen om, waardoor de mountainbikeroute daar onbegaanbaar werd en buiten gebruik werd gesteld.’’


Verantwoordelijkheid
Inmiddels ziet de situatie er een stuk rooskleuriger uit. De Fiets Tour Club heeft goede afspraken kunnen maken met Staatsbosbeheer, de eigenaar van grond waarop de twee routes liggen die door de Emmer bossen gaan. ,,In overeenkomsten is vastgelegd wat Staatsbosbeheer van ons kan verwachten en andersom’’, zegt Van der Land. De gemeente Emmen en de provincie legden samen 30 mille op tafel om het werk tot 2025 ook daadwerkelijk uit te kunnen (laten) voeren en het Recreatieschap Drenthe leverde verschillende materialen.

 

,,Dit is een unieke samenwerking’’, zegt de Emmer wethouder Pascal Schrik (Wakker Emmen), die blij is dat de Fiets Tour Club de werkzaamheden voor haar rekening neemt. ,,De mensen van deze vereniging weten precies waar mountainbikers behoefte aan hebben.’’ Van der Land: ,,We nemen hierbij als club ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid op ons. Want het zijn natuurlijk niet alleen onze leden die gebruik maken van die routes. Ze liggen in openbaar gebied, iedereen mag er gratis met zijn of haar mountainbike overheen rijden.’’

 

Hindernissen
De afgelopen maanden werd het achterstallig onderhoud aangepakt en Staatsbosbeheer verwijderde de op de route gevallen bomen in het Noordbargerbos. ,,De basis is vrijwel weer op orde’’, zegt Van der Land. De route langs de Grote Rietplas is voorzien van verschillende hindernissen. ,,Vooraf goed met bordjes aangekondigd en overal met de mogelijkheid om er ook omheen te rijden.’’

De komende tijd wordt gekeken hoe en wanneer de routes nog wat gestroomlijnder kunnen worden gemaakt, zodat liefhebbers er in soepeler vaart overheen kunnen. De routes in Emmen maken deel uit van een Drents netwerk voor mountainbikers.

Bron: Dagblad van het Noorden