MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Petitie: Mountainbikeroute Nijmegen moet open blijven

  • woensdag 16 december 2020

De politieke partijen in Nijmegen zijn in beraad over een deel van de mountainbike route Nijmegen.

 

Er gaan zelfs stemmen op dat deel van de route op Westermeerwijk volledig te sluiten waardoor de MTB-ers weer op de wandelpaden moeten rijden. Op 16 december 2020 spreekt de gemeenteraad opnieuw over deze kwestie.

 

Er zijn nog een paar ondertekeningen voor de petitie nodig om de 16.000 te passeren. Kom op als je het nog niet hebt gedaan, steun MTBroute Nijmegen!


Klik HIER om de petitie te onderteken.

Petitie: Mountainbikeroute Nijmegen moet open blijven

 

Petitie
Mountainbikers, wandelaars, ruiters, de stichting MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen en andere recreanten die graag in de natuur zijn, natuur respectvol willen delen en elkaar wat gunnen.

 

Constateren
Wij constateren dat de directe woonomgeving jong en oud moet stimuleren om te sporten en te bewegen, om gezond en gelukkig te kunnen zijn.

De stichting daaraan bijdraagt door in samenwerking met terreinbeheerders in de regio MTB routes aan te leggen en te onderhouden met respect voor flora en fauna. De stichting dat doet:

om te streven naar vermindering van hinder tussen mountainbikers en andere recreanten door meer gescheiden paden (goede regulering)
door het stimuleren van respectvol gedrag op en rond die routes en als aanspreekpunt te fungeren voor vragen en opmerkingen en daar iets mee te doen.
Dat wetenschappelijk onderzoek (11 studies) laat zien dat de verstorende effecten van mountainbikers even groot zijn als van wandelaars.

 

En verzoeken
En verzoeken de MTB-route in Westermeerwijk open te houden en de stichting te steunen om met belanghebbende partijen op constructieve wijze het mountainbiken te combineren met andere recreatie onder bescherming van flora en fauna.


Klik HIER om de petitie te onderteken.