MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Ontwikkeling MTBroute Heerenveen - #3

  • donderdag 3 augustus 2023

Daan Van Kampen is in opdracht van Antea Group Nederland de afgelopen 4 maanden druk geweest met de MTBrouteHeerenveen. In deze reeks nemen we iedereen mee in zijn onderzoek en delen daar waar mogelijk zijn stappen en resultaten. Stakeholders, wie zijn er en hoe daarmee om te gaan?


“Als je me vooraf had gevraagd: welke partijen moet je rondom het MTB-initiatief in Heerenveen rekening aanhaken om stappen te kunnen zetten, dan had ik er zo’n 3 genoemd”. De lijst met namen en rugnummers werd tijdens de stakeholderanalyse van Daan echter alsmaar langer. Een aantal wil Daan er even uitlichten.
“Uiteraard zat ik letterlijk bij de initiatiefnemer, Antea Group, in huis. Het ingenieursbureau vierde een aantal jaar geleden haar 70ste verjaardag. En van daaruit is het idee ontstaan om alle expertise binnen het bedrijf in te zetten om een MTB-route in Heerenveen cadeau te doen. En vergis je niet”, zo vervolgt Daan zijn verhaal, “Ze hebben écht van alles in huis”.


“Voor mijn onderzoek sprak ik oa. met Ecoloog Mathilde, Omgevingsmanager Lotte, Projectleider Maarten en Gedragsdeskundigen Michiel en Yvette. Tijdens lunches op kantoor en tijdens een MTB-clinic in Appelscha vanuit de Personeelsvereniging Heerenveen sprak ik héél veel fietsliefhebbers. Zo kwam ik er achter dat een aantal van hen bezig zijn met de realisatie van sportparken en -complexen. Hun passie voor sport vind je terug bij de afdeling Realisatie. Die groep had ook ideeën om bij te dragen aan de MTB route Heerenveen”.

Ontwikkeling MTBroute Heerenveen - #3

De gemeente had Daan zelf vanaf het begin ook in het vizier. “Rondom Milheeze spreek ik natuurlijk zelf ook geregeld met hen”. In Heerenveen heeft de gemeente in het Fietsplan haar ambities geformuleerd. Geld beschikbaar gesteld voor het aanwijzen van een MTB route en het is dan niet vreemd dat ze de ontwikkelingen volgen. “De contacten met de ambtelijke organisatie is goed. De lijntjes zijn kort en ook zij zien hoe zorgvuldig het proces doorlopen wordt”. De gemeente bestaat ook uit een bestuurlijke laag, waarbij de raad het college controleert.


“De druk op het Oranjewoud neemt toe en de raad van de Gemeente Heerenveen heeft een motie ingediend om voorlopig even geen initiatieven toe te staan, zolang er niet een goed afwegingskader is om de impact op mens en natuur op waarde te kunnen schatten”. Wat Daan aanspreekt is dat raadsleden hun rol pakken als het gaat om het koppelen van mensen. “Zij spreken natuurlijk hun achterban. Inmiddels is het zo dat zij ervoor zorgen dat eventuele vragen en tips bij het MTB-projectteam worden voorgelegd”.


Het Oranjewoud is een prachtig bos en kent een rijke geschiedenis. “Staatsbosbeheer was de eerste partij die ik op mijn lijstje zette. Zij zijn vanaf het begin onderdeel van de kerngroep met Antea Group, de gemeente en de MTB stichting Heerenveen. Ze zitten geregeld om tafel en praten elkaar bij over de ontwikkelingen”. In deze kerngroep zit ook de Toerfietsclub Heerenveen. “Zij organiseren ieder jaar een prachtige MTB toertocht in en rondom het Oranjewoud. Iedere zondag rijden zij bovendien met hun ATB-leden mooie routes door de omgeving. Zij kennen ieder paadje. Ieder vergezicht en kennen nagenoeg alle landeigenaren in de omgeving”. Daan herkent in de vele routetekeningen die hij op kantoor in Heerenveen vond de hand van de Toerfietsclub. “Zonde om die expertise niet te gebruiken”.


De kerngroep wisselt periodiek veel informatie uit. Zo is al redelijk gauw besloten om voor de MTB-route een veel groter gebied te definiëren en niet langer enkel het Oranjewoud te zien als plek waar de MTB-route aangewezen gaat worden. “Door uit te zoomen is er een prachtig groot en leeg ontwerp-canvas ontstaan”, aldus Daan. “Je kunt daardoor een langere en afwisselende track ontwerpen en bovendien veel moois laten zien van wat de gemeente te bieden heeft”. In één van de stukken vond Daan het woord Urban Mountainbike Route terug. “Ik vond dat zo’n mooie term en denk dat in Heerenveen plekken zijn waar dit daadwerkelijk kan”. De leisure-adviseur van Staasbosbeheer kwam met het idee om inzicht te krijgen in de wensen en grootte van de huidige en toekomstige gebruikers van de MTB-route Heerenveen. "Je ziet dat zo'n kerngroep elkaar enorm versterkt.", concludeert Daan.


Omgevingsmanager Lotte leerde Daan bovendien geduldig te zijn. Dat het belangrijk is om bij alle partijen hun waarden, gevoelens, zorgen en wensen goed te verzamelen. “Iedereen heeft een bepaald beeld bij mountainbiken. Het initiatief wordt niet door iedereen direct positief ontvangen. De één is wel héél enthousiast, de ander gereserveerd en de ander pertinent tegen. En het verschilt ook nog of je mensen in een groep spreekt of individueel. In alle gevallen moet je tijd nemen om te achterhalen wat een ieder belangrijk vindt”. Daan kreeg de tip om in de eerste contacten vooral argumenten te verzamelen. Argumenten uit te diepen en daar niet direct al op te reageren. “Ik heb veel respect voor mensen als Lotte gekregen. Ik merk dat ik zelf wel snel in die reactie-modus schiet”.


Wat Daan heeft opgeleverd is een route-ontwerp met 3 verschillende lussen, elk met een eigen karakter (daarover later in de reeks zeker meer). Op basis van adviezen vanuit de NTFU, IMBA, de informatie uit de omgeving, zijn eigen veldonderzoek en route-bouw-ervaring is een informatieve poster opgemaakt. “Je merkt wel dat het gesprek met mensen en partijen ontzettend veel gemakkelijker wordt als de route op papier staat.
Maar we zijn er daarmee nog niet. Mijn voorgestelde ontwerp gaat over gemeentelijke gronden, percelen van Staatsbosbeheer, van It Fryske Gea, van adellijke familie (o.a. Friso van Haarinxma Thoe Slooten en De Beaufort) en agrariërs”. Daan heeft de contactgegevens van de grondeigenaren en/ of rentmeesters verzameld. Na de zomervakantie wordt allereerst de kerngroep weer bijgepraat. ”Vanuit mijn onderzoek is er veel te delen. In de tussentijd leggen we contact met de verschillende grondeigenaren om een afspraak in te plannen en met hen het MTB-initiatief te bespreken”.

Bron: MTB Stichting Heerenveen