MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

NIJMEGEN BEREID OM VERPLICHT MTB-VIGNET EN VERGOEDING EVENEMENTEN HEUMENSOORD MOGELIJK TE MAKEN

  • woensdag 4 maart 2020

NIJMEGEN – Het Nijmeegse college is bereid mee te gaan in de wens van Natuurmonumenten om voor het door haar beheerde bos- en natuurgebied Heumensoord mogelijk te maken een vergoeding te vragen voor evenementen die daar georganiseerd worden. Tegelijkertijd wordt mogelijk gemaakt om het gebruik van een verplicht MTB-vignet voor mountainbikers die gebruikmaken van een route door het gebied in te stellen. De gemeenteraad moet hier nog mee instemmen.

 

NIJMEGEN BEREID OM VERPLICHT MTB-VIGNET EN VERGOEDING EVENEMENTEN HEUMENSOORD MOGELIJK TE MAKEN

 

Vignet
Natuurmonumenten beheert op basis van een erfpachtcontract het bos- en natuurgebied Heumensoord. Zij wil dat dit contract herzien wordt omdat het een vergoeding wil vragen voor evenementen die georganiseerd worden op hun terreinen. Ook wil Natuurmonumenten dat mountainbikers die de nieuwe MTB-routes in het Rijk van Nijmegen gaan gebruiken verplicht kunnen worden tot aanschaf van een vignet van 10 euro per jaar, als dit niet op vrijwillige basis lukt. In de aanpassing van het erfpachtcontract wordt meegenomen dat Natuurmonumenten de ontvangen gelden dan wel moet gebruiken voor het onderhoud aan het betreffende gebied.

 

Duidelijkheid
‘De gevraagde bijdrage is nodig om structureel te kunnen voorzien in beheer- en onderhoudskosten, inclusief de onkosten van de diverse terreinbeheerders, te financieren’, laat Natuurmonumenten weten aan het Nijmeegse college. ‘Daarnaast is afgesproken bij onvoldoende opbrengsten het vrijwillig vignet om te willen zetten naar een verplicht MTB-vignet. Staatsbosbeheer is daarmee akkoord, Nijmegen heeft aangegeven de mogelijkheid van een verplicht vignet open te houden in samenspraak met de initiatiefnemers, andere gemeenten en beheerders.’ Eind augustus 2019 is de bouw gestart aan de MTB-routes in Groesbeek en Nijmegen. Alvorens met de bouw in het gebied Heumensoord te kunnen starten wil Natuurmonumenten duidelijkheid omtrent het kunnen instellen van een verplicht MTB vignet.

 

Bron: RN7.nl