MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

MTBroute Valkenburg(Cauberg) in Natura2000 gebied?

  • vrijdag 11 september 2020

Een gedeelte van de pas aangelegde MTBroute Valkenburg(Cauberg), dat loopt door het Polfersbos, is afgesloten.

MTBroute Valkenburg(Cauberg) in Natura2000 gebied?

Bewoners hebben overlast ervaren en geklaagd bij de provincie. Een gedeelte van de route ligt in een zogenaamd Natura2000 gebied en daar heeft de provincie het bevoegde gezag over. De gemeente heeft een zogenaamde quickscan laten uitvoeren en ingediend bij de provincie. Resultaat was dat er geen omgevingsvergunning nodig was. Mede omdat er geen grond- of kapwerkzaamheden zouden plaatsvinden. De plannen zijn ook gedeeld met de inwoners.

 

Pad loopt niet over vergunde traject
Bij controle van de provincie bleek dat M.O.Z.L. (Mountainbike Ontwikkeling Zuid-Limburg) bij de aanleg is afgeweken van het goedgekeurde traject. Daarop hebben we het gedeelte gesloten”, aldus Jean Debye van de M.O.Z.L.

 

De M.O.Z.L. heeft een tijdelijke omleiding ingesteld in het Polfersbos. Dit leidt, zo is te lezen op Facebook, tot spannende situaties tussen MTB-ers en wandelaars. Binnenkort is er overleg tussen M.O.Z.L, provincie, gemeente en bewoners om te zoeken naar een goede oplossing.

 

Bron: M.O.Z.L. en TV Valkenburg