MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

MTBroute Beetsterzwaag vernieuwd

  • woensdag 1 mei 2019

BEETSTERZWAAG/BOORNBERGUM/OLTERTERP - Op het terrein van de Cornelia-Stichting in Beetsterzwaag is een stuk bosroute van de ATB-route D7B, de mountainbikeroute rond Beetsterzwaag, vernieuwd. Dinsdagavond is er bij Boornbergum gezaaid ten behoeve van wilde bloemen die bijen en andere insecten moeten aantrekken.
 

MTBroute Beetsterzwaag vernieuwd

De 35 kilometer lange route gaat over terreinen van 18 eigenaren. Op één van de terreinen, in de buurt van Oud-Beets vlakbij Boornbergum, is het aanwezige fijnsparbosje gekapt vanwege sterfte van de bomen. De MTB-route is weer opnieuw aangelegd en ook het bos wordt weer opnieuw aangeplant, met andere boomsoorten. 

 

Bij de route is veel zorg besteed aan de inpassing in het landschap, het voorkomen van conflicten tussen recreanten en voorkoming van verstoring van de natuur. De Stichting D7B is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de mountainbikeroute Drachten-Beetsterzwaag.

Met vrijwilligers is de afwatering verbeterd, zand opgebracht, blad geblazen, gesnoeid en gemaaid. Voor het gebruik van de ATB-route D7B is een landelijk MTB-vignet van Natuurmonumenten verplicht. Met de opbrengsten van het vignet kan het terrein onderhouden worden en kunnen natuurbeschermingsmaatregelen genomen worden.

 

Om de natuur een extra handje te helpen, bedachten de mountainbikers om het terrein naast de route in te zaaien met bloemenzaad.

Bestuurslid Eelco Schuurmans van Stichting D7B: "In een artikel in het tijdschrift van Natuurmonumenten las ik over de verdrukking van bijen, vlinders en andere insecten. En dat we, door meer plaats te maken voor wilde bloemen, deze dieren kunnen helpen. Ik heb contact gelegd met Natuurmonumenten en zo kwam het balletje aan het rollen. Samen willen we op tweeduizend vierkante meter bloemzaad inzaaien."

Vrijwilliger Joost en en zijn zoon Hidde Zeilstra uit Akkrum zijn regelmatige gebruikers van de route rond Beetsterzwaag. 

 

Bron en foto: ActiefOnline