MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

MTB route Winterswijkse Berg - Wallride in gebruik genomen!

  • woensdag 31 januari 2024
Vol trots kondigt MTB Achterhoek aan dat de Wallride definitief in gebruik is genomen. Deze houten kombocht, Wallride, is een duurzame oplossing voor een jarenlang probleem in de MTBroute Winterswijkse berg.

Door uitspoeling ontstonden namelijk geulen in de route die voor gevaarlijke situaties zorgen. Ondanks de herhaaldelijke inspanning en verbeteringen door de onderhoudsploeg bleef het een terugkerend probleem. Dankzij de Wallride is er nu een oplossing gekomen! 

MTB route Winterswijkse Berg - Wallride in gebruik genomen!

Voor het realiseren van de wallride was echter een flinke investering nodig. Niet alleen in materiaal als eikenhout en gaas, maar vooral ook deskundigheid en handen om een kombocht van ongeveer 25m lengte te realiseren op een voormalige vuilstort. 

 
NTFU Bosch eBike Systems Trailfund & stichting ’t Joosthuis

In 2023 heeft de onderhoudsgroep contact gezocht met NTFU Bosch eBike Systems Trailfund. Daarnaast is contact gezocht met de stichting ’t Joosthuis. Beide stichtingen hebben een gemeenschappelijke deler: het ondersteunen van lokale initiatieven vanuit stichtingen/ verenigingen die bijdragen aan de maatschappij. En met succes! Beide partijen hebben zich bereid gevonden om de MTB route Winterswijkse berg te ondersteunen.

 

Met hulp van beide initiatieven en met de nodige ondersteuning van Achterhoek Toerisme, als drijvende kracht achter de (door)ontwikkeling van de Achterhoekse mountainbikeroutes, is het gelukt om in begin 2024 een wallride te realiseren. 

 

Om de grootsheid van het initiatief te duiden hier even wat feiten:

• 130 eikenhouten planken van 2,5m lengte;
• +1000 schroeven;
• 10m3 grond;
• 50m1 gaas
• Ongeveer 300 manuren voor:
o Subsidie aanvragen;
o Afstemming gemeente, provincie en diverse leveranciers;
o Eikenhout halen
o Snoeien en egaliseren trace wallride
o Bouwen van de wallride incl afwerking
o Eindinspectie
o PR/ Communicatie 

 
Wil je ook een keer de wallride proberen?

Volg dan de zwarte route bordjes op de MTBroute Winterswijkse berg en pak hier de “helden“-lijn. Ben je onbekend met het rijden van kombochten / wallrides: bekijk dan eerst rustig de situatie ter plekke en geniet daarna van een fantastische flow door de grootste houten kombocht in de Achterhoek!

 

bron: MTB Achterhoek