MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Breedste fietspad van Nederland weer open

  • maandag 2 september 2019

Utrechts Landschap heeft de hekken van de hoofdlandingsbaan op Park Vliegbasis Soesterberg weer opengezet. Het broedseizoen is ten einde en wandelaars en fietsers kunnen weer volop genieten van het weidse uitzicht en de stilte op de 3 kilometer lange baan.

 

Breedste fietspad van Nederland weer open

 

MTBroute Soest
Een rondje over de vliegbaan is eenvoudig te combineren met de MTBroute van Soest. Lukt het jou om een KOM neer te zetten op het breedste fietspad?

 

Broedseizoen veldleeuwerik voorbij
Dankzij de rust hebben de veldleeuweriken de afgelopen maanden kunnen broeden op het schrale grasland langs de voormalige landingsbaan. De veldleeuwerik broedt op de grond en is erg gevoelig voor verstoring. De vogel staat op de rode lijst in Nederland, omdat de aantallen met 95% zijn afgenomen ten opzichte van de jaren 60. Op Park Vliegbasis Soesterberg broeden ieder jaar ruim 200 paartjes. Dat is een bijzonder hoge dichtheid voor Nederlandse begrippen.

 

Veldleeuwerik nog tot september te zien
Dat de vogel hier in zulke grote getalen broedt, komt door het zorgvuldige beheer dat Utrechts Landschap voert en het jaarlijks afsluiten van de landingsbaan. De veldleeuwerik blijft nog tot ongeveer september op de vliegbasis. Daarna trekken de meeste veldleeuweriken naar het zuiden.