MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

Aanleg routenetwerk Rijk van Nijmegen van start

  • vrijdag 23 augustus 2019

Staatsbosbeheer, gemeente Nijmegen, Dekkerswald en de Stichting MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen zijn het na een voorbereiding van 2,5 jaar eens over de aan te leggen MTB routes en voorwaarden. De omgevingsvergunning benodigd voor aanleg is verleend zodat eind augustus de werkzaamheden aan het MTB routenetwerk Rijk van Nijmegen kunnen beginnen.

 

Aanleg routenetwerk Rijk van Nijmegen van start

 

Doelen
Naast het aanleggen van mooie en aantrekkelijke MTB routes is ook het verminderen van hinder die recreanten onderling van elkaar ervaren (wandelaars, hondenbezitters, ruiters en MTB-ers) een belangrijke doelstelling. Om dat te bereiken worden nieuwe specifieke MTB paden aangelegd, z.g. singletracks, smalle paadjes van ca één meter breed. Dat is een kostbare grap en ondanks de mooie subsidie van Provincie Gelderland en Limburg en de gemeenten Berg en Dal, Nijmegen, Heumen en Mook & Middelaar blijven er ook met andere recreanten gedeelde paden over. De schaarse ruimte wordt dus gedeeld, zolang recreanten elkaar met respect tegemoet treden en de ruimte willen geven is dat ook prima te doen.

 

Aanleg en vrijwilligerswerk

Het aanlegwerk gaan professionals als Patrick Jansen van Tracktrails en aannemers begeleiden. Daarnaast gaan honderden vrijwilligers zich inzetten voor de fijntuning zoals: snoeien, met hark en schep uitvlakken, plaatsen van bebording, bouw kleine plankiers (z.g. north shores) en verwerken overtollig materiaal. Bij de aanleg geldt het uitgangspunt dat de flora, fauna of erfgoed niet wordt verstoord en betreft het voornamelijk het wegsnoeien van opgeschoten beplanting z.g. opslag. De singletracks lopen om bestaande bomen een, daarvoor is geen kap nodig. Alleen z.g. onveilige bomen die naast de route op ‘omvallen staan’ worden verwijderd. Het werk begint op De But en ‘t Gruske, daarna volgen Westermeerwijk, Muntberg, Hooge Hoenderberg, Wolfsberg en het Groesbeekse bos

 

Onderhoud en vignet

Na aanleg start het onderhoud om de route in goede staat te houden. Teneinde dit gedurende lange tijd te garanderen is de voornoemde stichting opgericht die het beheer en onderhoud regelt in afstemming met terreineigenaren. De kosten van beheer en onderhoud komen uit sponsorbijdragen van o.a. bedrijven die toeristisch en economisch gezien baat bij de route hebben en een bijdrage van deelnemers aan mountainbike evenementen in het gebied. Helaas is dat onvoldoende om alle kosten te bestrijden en is het nodig een vrijwillig vignet in te voeren. Men hoopt op vele donateur mountainbikers die de route een warm hart toedragen maar vooral ook in goede conditie willen houden en daarmee ook hun eigen belang dienen.

De stichting weet zich gesteund voor aanleg en onderhoud door een groot aantal vrijwilligers uit het hele land om een of meerdere dagdelen per jaar mee te helpen met aanleg en onderhoud. Aanmelders zijn nog steeds welkom via Facebook MTB route Rijk van Nijmegen Vrijwilligersgroep of via info@mtb-rijkvannijmegen.nl

 

MTBers in een voorbeeld rol

Terreineigenaren zijn blij met burgerinitiatieven die verantwoordelijkheid nemen voor fondsenwerving en vrijwilligerswerk. Immers staan de budgetten voor terreinbeheer door oa overheidsbezuinigingen al jaren onder druk. Wellicht inspiratie voor andere gebruikersgroepen?