MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

112-Meldkamer gebruikt GPXdata van MTBroutesNL

  • zaterdag 29 mei 2021

Van de calamiteitencoördinator van de Meldkamer Oost-Brabant kregen wij de vraag of zij gebruik mochten maken van onze gpxdataset van de mountainbikeroutes in hun verzorgingsgebied. Uiteraard hebben wij graag aan dat verzoek voldaan.

 

In de vorig jaar in gebruik genomen 112-Meldkamer van Oost-Brabant in Den Bosch is het vanaf nu mogelijk dat een centralist direct kan zien waar een mountainbikeroute loopt.

112-Meldkamer gebruikt GPXdata van MTBroutesNL

"Als Veiligheidsregio Brabant-Noord zijn we hard bezig met Informatie gestuurde Veiligheid. De vragen hierbij zijn: Hoe kunnen we (openbare) data inzetten om risico’s in kaart te brengen, burgers beter te informeren, besluiten te nemen en vooral sneller, efficiënter en effectiever samen te werken als hulpverleningsdiensten?" 

 

"Bij incidenten in het bos kunnen we zien of het bij een MTB-route in de buurt ligt, en daar zo nodig naar handelen. Ook op deze manier wordt de openbare data dus gebruikt om efficiënt te kunnen werken als politie, brandweer en ambulance." aldus de Calamiteitencoördinator Tessa Trommelen.

 

 

Op de foto's de kaartviewer waarin de MTB-routes gebruikt worden op de meldkamer in Den Bosch.