MTBroutes.nl Overzicht van alle Nederlandse mountainbike routes

In ontwikkeling MTBroute Oude Pekela

  • woensdag 13 maart 2019

Staatsbosbeheer wil met de Pekelder fietsclub Roegbainder Trappers een ATB-route aanleggen in het Emergobos bij Oude Pekela.

 

Imago
De aanleg van zo’n fietsroute moet er toe bijdragen dat het bos voor meerdere recreatiegroepen interessant wordt. Het bos heeft nu het imago van een locatie waar mannen, in de buitenlucht, de liefde bedrijven. Kortom, een seksbos.

 

Annet de Jong, werkzaam bij Staatsbosbeheer, vindt dat imago overigens onterecht. Ze weet van de verhalen die er rondgaan, maar zegt dat er bij haar organisatie nooit een concrete melding is binnengekomen van mensen die overlast ervaren. ,,Ik reageer altijd als dat weer geroepen wordt: mensen klop bij de politie aan en doe aangifte. Maar ook bij de politie komen hierover geen meldingen binnen.”

 

Parkeerverbod
Omwonenden hebben wel vaak aan de bel getrokken bij de gemeente Pekela. In overleg met de gemeente Oldambt, het bos ligt op Oldambtster gemeentegrond, zijn wel maatregelen genomen. Zo zijn er borden geplaatst met daarop informatie over een buurt WhatsApp. Omwonenden houden elkaar in deze App op de hoogte van bezoekers van het bos. Ook is er een parkeerverbod uitgevaardigd.

 

De Jong zegt op haar beurt dat Staatsbosbeheer meer te doen heeft met mensen die de parkeerplaats bij het bos als illegale dumpplaats van afval gebruiken. ,,Daarom hebben we er ook een slagboom geplaatst. Dat was niet om mannen te weren.”

 

Onderhoud en beheer
De Jong is blij dat er nu een initiatief ligt van de fietsclub om een route in het bos uit te stippelen. Binnenkort gaat De Jong met enkele leden van de club door het bos rijden om te kijken hoe groot het rondje moet worden. Het liefst ziet ze dat de route niet tot het Emergobos beperkt blijft. Het plan staat in de kinderschoenen. Over onderhoud en beheer moet nog gesproken worden.

 

Bron: Nieuwsblad vh Noorden

In ontwikkeling MTBroute Oude Pekela

Weer uitstel MTBroute Vlieland

  • woensdag 13 maart 2019

De route was in 2016 al ongeveer bekend, maar toch gaat Vlieland opnieuw praten over de aan te leggen mountainbikeroute.

Sinds vorige week staan er in het bos rondom het dorp paaltjes die de voorgenomen mountainbikeroute (MTB) markeren. De definitieve aanleg wordt echter voorlopig uitgesteld, laat de gemeente Vlieland weten. Er zijn nog te veel vragen over het project, zo blijkt.

De MTB route is een initiatief van het Toeristisch Platform Vlieland, die ook de aanleg voorbereidt. Met de realisatie gaat een oude wens van de gemeente in vervulling. Al in 2014 is een mountainbikeroute opgenomen in het toeristisch beleid van de gemeente.

Eind 2016 werd de planvorming serieuzer. Er werd een inloopmiddag georganiseerd en de route was ingetekend.

Vragen
Nu de markeringspaaltjes zijn geplaatst, rijzen er toch weer vragen. Reden voor de gemeente om binnenkort opnieuw een inloopbijeenkomst te organiseren.

Ook zal nog eens goed naar de route worden gekeken, omdat deze deels over ruiterpaden loopt. Dat wil de gemeente voorkomen.

De recreatieve route wordt niet commercieel geëxploiteerd. Een nog op te richten vereniging wordt verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.

Bron: Leeuwarder Courant

Weer uitstel MTBroute Vlieland

OPENING MTB-NETWERK

  • dinsdag 12 maart 2019

Maandag 11 maart was de onthulling van het eerste informatiepaneel met MTB Tracks van de Hondsrug Noord. Dit luidde meteen de start in van het fietsjaar 2019 en vergroting kwaliteit en verbinding MTB-routes.

 

Mogelijk gemaakt door en met dank aan de vele vrijwilligers van de MTB-clubs, gemeente Aa en Hunze, Gemeente Tynaarlo, Provincie Drenthe, Op Fietse in Drenthe, St. Stimulering ATB routes, Wielerplatform Drenthe, waterschap Hunze en Aa's en Recreatieschap Drenthe.

OPENING MTB-NETWERK