NB Nunspeet

NUNSPEET Om vertraging te voorkomen wordt Track en Trails verzocht toch een eerste ontwerp voor een ATB-route in te dienen bij de gemeente Nunspeet.

Alle natuur beherende organisaties op de Noordwest-Veluwe zijn momenteel met het Sovon (vogelonderzoek Nederland) bezig een recreatiezoneringskaart op te stellen. Dit in opdracht van de provincie Gelderland. Leidraad is Natura2000. Door de zonering moet duidelijk worden welke activiteiten op welke plaatsen zijn toegestaan of verboden. De kaart is vrijwel gereed.

VERWACHTING
De provincie moet nog wel in gesprek met enkele grote particuliere grondeigenaren. Verder heeft het IVN de opdracht gekregen de conceptkaart voor te leggen aan de gebruikersgroepen recreatie en aan de gemeentebesturen. Dat moet leiden tot de uiteindelijke vaststelling van de zonering door de provincie. De verwachting is dat dit medio 2019 beslag krijgt.

Met het nu al concreet uitwerken van de ATB-route, vooruitlopend op de vaststelling van het zoneringsplan, bestaat het gevaar dat de route op onderdelen de natuurtoets niet gaat halen. Ook bestaat het gevaar dat het huidige draagvlak bij terreineigenaren voor medewerking aan een vaste ATB-route afneemt.

OPDRACHT
Track en Trails had al eerder opdracht gekregen een ontwerp voor een mountainbikeroute binnen de gemeente Nunspeet te maken. Indien mogelijk moet deze aansluiten op de routes in Harderwijk en Ermelo. Vanwege de komst van de zoneringskaart had de eigenaar van Track en Trails zijn werkzaamheden uitgesteld om onnodig werk te voorkomen. Wel is hij al begonnen met veldonderzoek.

Om de vaart in het proces te houden wil het college van burgemeester en wethouders nu toch graag een eerste ontwerp zien van een mogelijke route. De beoordeling daarvan kan dan parallel lopen met het concept recreatief zoneringsplan.

Bron: Veluweland (Wijnand Kooijmans)

FuturumShop Gripgrab

Gratis MTB Magazine 

imbfreemagazine

 

Velozine logo

Facebook 

Twitter 

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #fcloc9 #eef12140 #200714072153